Pologne – W Polsce – warsztaty w ….

AGENDA / STAGESCatégories ateliers-stages > Passé

Les Ateliers Migrateurs to warsztaty grafiki i sztuk plastycznych jeżdżące po Francji i po Europie. Prowadzone są przez dwoje artystów plastyków mieszkających we Francji – Magdę Moraczewską i Dominika Martigne. Oboje od dawna uczą dorosłych i dzieci, prowadzą pracę twórczą i wystawiają.

Les Ateliers Migrateurs pratiquent et enseignent la gravure et les arts plastiques. Animés par deux artistes plasticiens vivant en France, Magda Moraczewska et Dominique Martigne, les ateliers voyagent en France et en Europe. Les deux artistes enseignent auprès d’un public adulte et enfant, ils mènent des projets artistiques et exposent régulièrement.

L'atelier parisien des ateliers de gravure migrateurs
Nasza pracownia w Paryżu, notre atelier

Polska, lato 2021, warsztat grafiki w Warce !

Bończa, niedaleko Warki, 50 km od Warszawy… Bończa, près de Warka, 50 km de Varsovie…
Partagez
Partagez