Ateliers migrateurs, au départ, la base, la carte routière

Pologne – W Polsce – warsztaty w ….

AGENDA / STAGESCatégories ateliers-stages > Passé

Les Ateliers Migrateurs to warsztaty grafiki i sztuk plastycznych jeżdżące po Francji i po Europie. Prowadzone są przez dwoje artystów plastyków mieszkających we Francji – Magdę Moraczewską i Dominika Martigne. Oboje od dawna uczą dorosłych i dzieci, prowadzą pracę twórczą